มช. อันดับโลกขยับขึ้น เป็นอันดับที่ 567 ของโลก จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings 2025

12 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


QS Quacquarelli Symonds สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2025 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 โดยในปีนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการจัดอันดับ 2,963 แห่งจากทั่วโลก ซึ่งได้รับการจัดอันดับทั้งหมด 1,503 แห่ง มีสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับเพิ่มจากปีที่แล้ว 21 แห่ง

สำหรับผลการจัดอันดับของ QS World University Rankings ในปี 2025 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับที่ 567 ของโลก อันดับดีขึ้น 4 อันดับ และยังคงเป็นอันดับ 3 ของไทย ทั้งนี้ หากพิจารณาจากคะแนนที่ มช. ได้รับนั้น แนวโน้มคะแนนเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งทำให้เห็นว่า มช.ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพนักศึกษา ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ

และในส่วนผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับรวมทั้งหมด 13 แห่ง เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยผลการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในปีนี้ ปีนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 229 ของโลก) อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 368 ของโลก) อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับ 567 ของโลก) อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับ 596 ของโลก) และ อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับ 781-790 ของโลก)ทั้งนี้ หากเทียบอันดับแต่ละตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยในไทยจะเห็นได้ว่า มช. ได้อันดับที่ 2 ของไทย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย International Research Network และ International Students สำหรับ Academic Reputation ซึ่งมีค่าน้ำหนักเยอะที่สุด 30% มช. ได้อันดับที่ 3 ของไทย

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2025 พิจารณาตัวชี้วัด 9 ด้าน ประกอบด้วย Academic reputation : ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%) Citations per Faculty : ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%) Employer Reputation : การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (15%) Employment Outcomes: ผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน (5%) Faculty Student : สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10%) International Faculty : สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%) International Student : สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (5%) International Research Network: เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (5%) และ Sustainability: ความยั่งยืน (5%)


ติดตามรายละเอียดผลการจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่: https://www.topuniversities.com/world-university-rankings
ข้อมูลโดย สำนักงานบริหารงานวิจัย

ข้อมูลโดย : https://ora.oou.cmu.ac.th/cmu_qs2025/
แกลลอรี่