ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการ

30 ตุลาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาวิชาการ

ขอขอบคุณที่มาข่าว : สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แกลลอรี่