ประชาสัมพันธ์ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

12 ธันวาคม 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประชาสัมพันธ์ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์