นศ.ป.เอก คณะเทคนิคการแพทย์ มช. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25

1 เมษายน 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

นายเชษฐภัค เรืองดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานด้วยวาจา ด้าน Diagnosis เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแอลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียชนิดเอสอีเอ, ชนิดไทยและชนิดเชียงรายด้วยวิธีเรียลไทม์ร่วมกับอีวากรีนแลเอชอาร์เอ็มอนาไลซิส และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ด้าน Diagnosis เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแอลฟ่าศูนย์ธาลัสซีเมียชนิดเอสอีเอ, ชนิดไทยและชนิดเชียงรายด้วยวิธีเรียลไทม์ร่วมกับอีวากรีนแลเอชอาร์เอ็มอนาไลซิส และการนำเสนอด้วยวาจา ด้าน Prevention and Control เรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางะาลัสซีเมียในประชากรภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอ นาโนบอลซีเควนซิ่ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครฯ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2567
แกลลอรี่