ศิษย์เก่า AccBA คว้ารางวัล Startup Thailand League 2019

14 สิงหาคม 2562

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม “ReCute” นายศุภเลิศ ว่องกุลกิจ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวหทัยรัตน์ โอพสุกุล ศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ และนายจรณินทร์ นนทชัยภูมิ ศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันชิงแชมป์ระดับประเทศ Startup Thailand League 2019 จากการนำเสนอ Platform บริหารจัดการ Logistic ของขยะ Recycle เชื่อมโยงการบริหารจัดการหลังบ้านของร้านรับซื้อของเก่า จนส่งคัดแยกส่งให้โรงงานรีไซเคิลขยะ ซึ่งมีทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศกว่า 500 ทีม 35 มหาวิทยาลัย