หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบูธให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหยอดยากำจัดเห็บหมัด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

7 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน่วยบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาสัตวแพทย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบูธให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหยอดยากำจัดเห็บหมัด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงแสนรักมาร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพสัตว์ รวมมากกว่า 500 ตัว ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 ในงาน Back to Chiangmai Pet Fair 2022 ครั้งที่ 4 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
แกลลอรี่