เชิญชวนเข้าร่วมและจัดส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ The 3rd Law CMU International Conference (Environmental Justice in Transition)

2 เมษายน 2567

คณะนิติศาสตร์

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสาขานิติศาสตร์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Environmental Justice in Transition ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการดังกล่าว และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งบทคัดย่อ (Abstract) ทางอีเมล์ lawcmuconference@gmail.com ตามแบบที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2567 หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวราลักษณ์ นาคเสน หรือคุณทินกฤต นุตวงษ์ โทร.0 5394 2936 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th/lasc/conference ข้อมูลโดย : https://www.law.cmu.ac.th/lasc/conference/
แกลลอรี่