STeP นำทีม Smart Tech Lab คว้ารองแชมป์ R2M ครั้งที่ 9 รอบระดับประเทศ

15 กุมภาพันธ์ 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 STeP นำทัพนักศึกษา มช. ทีม Smart Tech Lab คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานวิจัยชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน NPM1 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ในเวทีการแข่งขันประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market Thailand 9th : R2M 9th) รอบระดับประเทศ ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน

       ทั้งนี้ ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศตกเป็นของทีม Daisy Glass จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำเสนอผลงานวิจัยกระจกผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีม Gen A Tech จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอผลงานวิจัยบริการตรวจสอบเพศอินทผลัมด้วย DNA รางวัลชมเชย ได้แก่ทีม Morekit จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำเสนอผลงานวิจัยชุดทดสอบตรวจหาเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน และทีม Top Team จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอผลงานวิจัยเครื่องล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างและฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิลผสานกับอัลตราโซนิกควบคุมด้วยเทคโนโลยี IOT โดยทุกทีมจะได้รับเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ

       สำหรับโครงการดังกล่าวนับเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจอย่างแท้จริง โดยการแข่งขันรอบระดับประเทศ STeP ได้นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม Smart Tech Lab และ ทีม Cloud ผู้คว้าชัยชนะในการแข่งขันประกวดรอบระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ร่วมการแข่งขันรอบระดับประเทศในรูปแบบออนไลน์ ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จำนวน 2 ทีม

แกลลอรี่