ร่วมพิธีเปิดการประชุม และบรรยายการประชุม (Keynote Speaker) ในหัวข้อ “CMU Flagship: PM 2.5 reduction for sustainable development”

13 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

            รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการประชุม และบรรยายการประชุม (Keynote Speaker) ในหัวข้อ “CMU Flagship: PM 2.5 reduction for sustainable development” ในการประชุม T&T & ICOST 2023 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด Professor Wang-Kun Chen, Southest Bangkok College, Bangkok Thailand กล่าวรายงาน Pofessor Ying-I Tsai, President,Taiwan Association for Aerosol Research, Taiwan กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่