พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนโดยบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

17 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อ.ดร.สุภเวท มานิยม ผู้ช่วยคณบดี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สนับสนุนโดยบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้น 120,000 บาท ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะฯ
แกลลอรี่