ผุ้บริหารคณะรับมอบเงินจากการระดมทุนจากบริษัท วิริยะประกันภัย สำหรับสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยง เพื่อช่วยเหลือเจ้าของช้างและปางช้างในรูปแบบคลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่

5 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ และ อ.สพ.ญ.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์ สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ให้การต้อนรับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย นำโดย คุณประสิทธิ์ สุนะชูแสง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ภาค 1 (ภาคเหนือ) ในโอกาสเข้ามอบเงินจากการระดมทุน จำนวน 244,400 บาท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับสนับสนุนการดำเนินโครงการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้างเลี้ยง เพื่อช่วยเหลือเจ้าของช้างและปางช้างในรูปแบบคลินิกสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ที่ดำเนินการโดย ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ ทีมสัตวแพทย์จะให้บริการออกตรวจรักษาช้างป่วย พร้อมให้คำแนะนำการจัดการ การเลี้ยงดูช้าง และการป้องกันโรคแก่ควาญช้าง เจ้าของช้าง และปางช้างในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 1 ปี

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ และ หน่วยงานภาคีของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด้วยดีเสมอมา 

แกลลอรี่