ขอเชิญร่วมงานเสวนา "ดอยสุเทพศึกษา วิชาของทุกคน"

1 เมษายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานเสวนา
"ดอยสุเทพศึกษา วิชาของทุกคน" 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับดอยสุเทพ สร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างมีส่วนร่วม เพื่อความยั่งยืนของชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่ดอยสุเทพ

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
https://goo.gl/maps/opThG86Rn1XqkJ3B6

หรือรับชมงานเสวนาผ่านทาง Facebook Live
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ
https://www.facebook.com/DSNC.SciCMU

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ทาง
https://cmu.to/DoiSuthepStudy

ร่วมจัดโดยภาคีเครือข่าย
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใจบ้านสตูดิโอ ฮอมสุขสตูดิโอ สภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiang Mai Learning City และ Greening Up Public Space
แกลลอรี่