วิศวฯมช.ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “TrueLab Boot Camp 2018: lot Playground day 2”

18 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“TrueLab Boot Camp 2018: lot Playground day 2”

ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 9.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • 9.00 – 10.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Business Model Canvas: เครื่องมือออกแบบรูปแบบธุรกิจสำหรับมือใหม่ โดย คุณทันพงศ์ ชัยปรีชาพล บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
  • 10.30 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Presentation Deck: การเตรียม Presentation และการ Pitching อย่างง่าย โดย คุณทันพงศ์ ชัยปรีชาพล บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ งานบริหารงานวิจัยฯ วิศวฯ มช. โทร. 053-944177 (คุณวรธิดา)
แกลลอรี่