พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์

4 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ผู้บริหาร ผู้แทน คณาจารย์ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากโรงเรียนสาธิตทั้ง 22 สถาบันทั่วประเทศ ผู้ปกครอง ประชาชนและสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด
              การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี/ ที่ได้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสาธิต มีศักยภาพในด้านกีฬา มีความรู้รักสามัคคีและได้รู้จักกับเพื่อนต่างสถาบัน ผ่านการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ของโรงเรียนสาธิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
              ภายในงานประกอบด้วยการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการประกอบด้วยการโชว์เชียร์ของนักเรียน VTR Count down สู่พิธีเปิดการแข่งขัน การแสดงชุดที่ 1 : Welcome to Chiangmai ขบวนพาเหรดแต่ละสถาบันเข้าสู่สนาม พร้อมวงวงออเครสตร้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเชิญถ้วยประจำการแข่งขันและเชิญธงชาติไทย การกล่าวรายงานต่อประธานพิธี ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” นักกีฬาอาวุโสนำกล่าวคำปฏิญาณ ประธานคณะกรรมการการตัดสินกล่าวคำปฏิญาณการแสดงชุดที่ 2 VTR นำสู่การจุดคบเพลิง การแสดงชุดที่ 3 (การจุดไฟในกระถางคบเพลิง)


https://chattangames.edu.cmu.ac.th/

แกลลอรี่