โครงการเสวนาการเรียนการสอนวิชาญี่ปุ่นศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

12 มีนาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสวนาหัวข้อ "การเรียนการสอนวิชาญี่ปุ่นศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Kazunori Kawada กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ Mr.Atsushi AOKI กงสุลฝ่ายข่าวสารและวัฒนธรรม ซึ่งให้เกียรติในการเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 
แกลลอรี่