คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว(PODD) ให้การต้อนรับ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนด้านเรียนการสอน ฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

27 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผศ.ดร.สพ.ญ.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.สพ.ญ.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ให้การต้อนรับ อ.สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน คุณคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน คุณสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะทำงาน ในโอกาสร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนด้านเรียนการสอน การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ตลอดจนการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หลังบ้านให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่