ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ รับสมัครพนักงานช่าง วุฒิปวส.

9 กันยายน 2562

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เลขที่ตำแหน่ง S๔๐๑๐๒๒๐ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 โทร. 053- 553177

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code หรือลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1l7rqUhf7BJVtz-OtY_f97KwhJJdHcZar/view?fbclid=IwAR0tdQIzLVBDDov7GWxtsMWKg_HEgHg9Ufpvj8PbSkN8ggTjOcKxxobyP2c

ไฟล์แนบ