อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ รับรางวัลอันดับที่ 2 เหรียญเงิน ในการประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ

14 ตุลาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศิริ คิดดี  สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมแห่งชาติ  อันดับที่ 2 เหรียญเงิน ในการประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 66  THE 66th NATIONAL EXHIBITION OF ART ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/printmaking.fofacmu.3
แกลลอรี่