รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์เหวินโจว มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

3 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

     ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น จากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์เหวินโจว (Wenzhou Medical University) มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยทางการแพทย์เหวินโจว (Wenzhou Medical University) มีความสัมพันธ์และมีความร่วมมือทางวิชาการกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลานาน มีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา และมีอาจารย์แพทย์แผนจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจชีพจร หรือ แมะ และการฝังเข็ม มาช่วยทำการรักษา ที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ถนนสามล้าน จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่