รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170129 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

18 มกราคม 2564

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170129 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  รายละเอียด คลิกที่นี่
แกลลอรี่