พิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

13 กุมภาพันธ์ 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณดาราวรรณ ทิพย์เนตร และ คุณพรชัย อ่อนสด ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
แกลลอรี่