ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมออกรายการสด ช่อง 11 เช้านี้ที่ภาคเหนือ

22 ธันวาคม 2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกรายการสด ช่อง 11 เช้านี้ที่ภาคเหนือ และประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ เหลียวหลัง-แลหน้า งานวิจัยมุ่งเป้า การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน“การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จากล่างสู่บน ” ที่จะจัดขึ้นวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถรับชมผ่าน Facebook Live แพทย์ฉุกเฉิน 1669