วิศวฯ มช. สืบสานพุทธประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565

7 กรกฎาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ ชั้น 1 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีตามพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2565 และเดินทางไปประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน จตุปัจจัยไทยธรรม รวมถึงภัตตาหาร ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าแดง และคณะสงฆ์ ร่วมรับมอบเทียนและผ้าอาบน้ำฝนดังกล่าว
ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=28753