ศูนย์การศึกษา มช. รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ

25 มกราคม 2566

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง S๔๐๑๐๔๐๕ อัตราเงินเดือน ๒๐,๑๕๐ บ. จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ปฏิบัติงานด้านควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน โดยสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน หรือ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ลิงก์เอกสารด้านล่างนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.053 553 177

https://drive.google.com/file/d/19beawSa6TmTZvkZSqJsMvR_7X3OKJHky/view?usp=sharing