ปิดฉากสวย ทีมโยนลูกเหล็กบ้านสีแสด มช. คว้าเหรียญเงิน อ่างแก้วเกมส์ 2024

9 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าเหรียญเงิน ประเภททีมชาย 3 คน ให้กับทีมเปตองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขัน "อ่างแก้วเกมส์ 2024" กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประจำปี 2567 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ประกอบด้วย บุคลากรจากงานบริหารทั่วไป
.
คุณสุรศักดิ์ ระฤทธิ์ หน่วยยานพาหนะ
คุณนิรันดร์ เสาวมาลย์ หน่วยยานพาหนะ 
คุณยอดรัก คำชุม หน่วยอาคารและสถานที่

แกลลอรี่