International Exchange Program (Show and Share)

3 มีนาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน กับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.


เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 20 มีนาคม 2563
กำหนดจัดกิจกรรม : วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมสโลป ชั้น 3 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  


สอบถามเพิ่มเติม:

 งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ วิศวฯ มช.  โทร.053-944176

แกลลอรี่