วิศวฯ มช. ให้การต้อนรับ บ.โตโยต้า มอเตอร์ เข้าดูงานด้านจัดการเมืองอัจฉริยะ และชีวมวลครบวงจร

9 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านจัดการเมืองอัจฉริยะ และระบบบริหารชีวมวลครบวงจรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยการศึกษาดูงานฯ ดังกล่าว เกิดจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการกำจัดขยะ รวมถึงใช้พลังงานทดแทน มุ่งเป้าหมาย Zero waste (ลดขยะให้เป็นศูนย์) ภายในปี ค.ศ.2036 ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ทฤษฎีจัดการขยะเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน พร้อมศึกษาในทางปฏิบัติ และนำไปประยุกต์ใช้จริงในที่สุด ด้วยเล็งเห็นว่าคณะวิศวฯ มช. มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (CMU- Smart city) และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้งานวิจัยหรือนโยบายข้องเกี่ยวกับ Smart city และ Zero waste ของ มช. เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์กร นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและต่อยอดไปสู่การปฏิบัติในอนาคต ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29295
แกลลอรี่