คณะสังคมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ "GUIDANCE EXPO'2023"

1 ธันวาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ "GUIDANCE EXPO'2023" ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับภาควิชาต่าง ๆ ของคณะสังคมศาสตร์ ได้จัดนิทรรศการแนะนำคณะ หลักสูตรการเรียนการสอน และบริการต่าง ๆ ของคณะฯ ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีการฉายวิดิโอแนะนำคณะ แจกเอกสาร และตอบคำถามให้กับนักศึกษาที่สนใจเป็นจำนวนมาก

แกลลอรี่