โครงการอบรม"วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 26"

18 กันยายน 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมโครงการอบรม"วาดเส้น สีน้ำและถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 26"
เรียนระหว่างวันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
- รับจำนวน 30 ที่นั่ง
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายนี้
http://www2.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/7628.pdf


หากประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 053-277855
หรือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 053-942806
(ในวันและเวลาราชการ)

แกลลอรี่