กิจกรรมรำลึกฟ้าหม่นเชิงดอยผ่านเวทีเสวนาอดีตสู่อนาคตคณะสัตวแพทยศาสตร์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

21 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมรำลึกฟ้าหม่นเชิงดอย จัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับคณาจารย์ ผ่านเวทีเสวนาอดีตสู่อนาคตคณะสัตวแพทยศาสตร์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง พร้อมเชิญชวนรุ่นพี่ระดมทุนการศึกษาสำหรับรุ่นน้อง และน้อง ๆ ก็ได้จัดเตรียมกิจกรรมที่แสดงความขอบคุณสำหรับรุ่นพี่ ต่อด้วยพิธีส่งมอบห้องสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ปิดท้ายด้วยตัวแทนชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง คณบดี และได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
แกลลอรี่