นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขา BIOT ร่วมอบรม English for Job Hunters: เขียนเรซูเม่ยังไงให้ได้งาน เตรียมตัวสัมภาษณ์ยังไงให้โดนใจ

1 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จัดฝึกอบรมในหัวข้อ English for Job Hunters: เขียนเรซูเม่ยังไงให้ได้งาน เตรียมตัวสัมภาษณ์ยังไงให้โดนใจ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย รหัส 60 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรากรานต์ อินทะนาค อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้ฝึกเขียนเรซูเม่ เพื่อนำไปใช้ในการสมัครงาน และฝึกสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในตลาดงาน สามารถร่วมงานกับองค์กรทั้งในประเทศและองค์กรต่างชาติได้
#biotcmu
#เทคโนโลยีชีวภาพ
#อุตสาหกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่