เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ The 2nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand

7 กันยายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

The 2nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand โครงการโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2

         ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์วิจัยด้านการจำลองเชิงคำนวณขั้นสูงสำหรับพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมสีเขียว และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน The 2nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ จากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลก

สำหรับ On-site รับจำนวน 40 ท่าน ค่าลงทะเบียน 500 บาท
โดยสามารถเข้าร่วมงานในระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566
สถานที่จัดงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ Online ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM รับจำนวนไม่จำกัด โดยท่านจะได้รับลิงค์เข้าร่วมงานผ่านทางอีเมล์ที่สมัคร
ทั้งนี้จะสามารถรับชมได้เฉพาะ Keynote และ Invited Lectures เท่านั้น
โดยสามารถเข้าร่วมงานผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ ZOOM ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 24 พฤศจิกายน 2566 (รอยืนยันเวลาอีกครั้ง)

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์
https://cmu.to/mathwinterschool2023

แกลลอรี่