ขอเชิญชวนร่วมงานโครงการโปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็น ๆ เยาวชนปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง

6 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช ในฐานะเจ้าของโครงการป้องกันความรุนแรงในสังคมไทย : โปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธในวัยเด็ก สนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
.
ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการโปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็น ๆ เยาวชนปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 - 19.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
.
กิจกรรมภายในงานพบกับ
- การแสดงจากเด็กนักเรียน "ชุดโกรธไปทำไมต้องใจเย็น ๆ"
- การเสวนา เรื่อง "ร่วมมือร่วมใจให้เยาวชนห่างไกลจากความรุนแรง"
- พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบเด็กรุ่นใหม่ใจเย็น ๆ
- การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการเด็กรุ่นใหม่ใจเย็น ๆ ที่ดำเนินการในโรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6
- การตอบปัญหาชิงของรางวัล
- การแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนา (ตลอดงาน)
.
ผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0VOn218uQXNqgN87Bkwr4M9ziP_Y16tjAF10MhdL9d_aNHQ/viewform?fbclid=IwAR0XJ_9gZSLQN8Fmv6x5HBi5-oD8L0oOb0VVg-djrHMU_QVOK-_VLmm5Ijs  
หรือสแกนผ่าน QR code ในสื่อประชาสัมพันธ์
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-949073 และ 063-6199614

แกลลอรี่