โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมองค์ความรู้ สู้ภัยพิษแมงกะพรุน”

16 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมองค์ความรู้ สู้ภัยพิษแมงกระพรุน"
       วิทยากรนำโดย: ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ / หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินทางทะเล
      วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-14.30 น.
สำหรับบุคคลทั่วไป ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
สามารถลงทะเบียบเข้าร่วม
ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผ่าน QR Code หรือ https://1th.me/jphb4
*ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย*
** รับจำนวนจำกัด วันละ 30 ท่าน เท่านั้น **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายนภัทร เชื้อบุญมี โทร. 086-306-3824
แกลลอรี่