มาดู U2T ดอยหล่อ สายเกษตร เรื่อง" จิ้งหรีด" ที่ตำบลดอยหล่อกัน

2 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มาดู U2T ดอยหล่อ สายเกษตร

เรื่อง" จิ้งหรีด" ที่ตำบลดอยหล่อกัน

#U2T #Doilor #U2TCMU
.
อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ

ที่จะช่วยสร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้กับชุมชน

โดย U2T พื้นที่ตำบลดอยหล่อ

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่