คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มช. ประจำปี 2565

22 พฤศจิกายน 2565

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสานสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มช. ประจำปี 2565
โดยเป็นการร่วมทำการแข่งขันกีฬาแบดมินตันระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 กับคณาจารย์และบุคลากร พร้อมทั้งศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดี และรศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รองคณบดี ให้การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงยิมสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เภสัชมช #แบดมินตันสานสัมพันธ์
แกลลอรี่