การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กต่างด้าว Agenda Digital Tools Teacher Workshop

26 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กต่างด้าว Agenda Digital Tools Teacher Workshop ซึ่งองค์การ Unicef ประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนบวกครกน้อยและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในโรงเรียนให้มีความทันสมัย น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างแนวปฏิบัติที่ดีและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล ตลอดจนการสนับสนุนที่เพียงพอในการสอนในห้องเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียน ณ ห้องประชุมแสงลดา อาคารบวกครกน้อย 79 ปี โรงเรียนบวกครกน้อย สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่