ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

22 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา อดีตผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา (ข้าราชการบำนาญ) อดีตผู้บริหารก่อนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตรองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชรา ณ บ้านเลขที่ 48 ซอย 7 ถนนศิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 03.22 น. (สิริอายุ 99 ปี)
.
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ (ศาลา 1) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
.
วันศุกร์ที่ 22 ธ.ค 2566
- 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
- 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
.
วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. 2566
- 11.00 น. พิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
.
วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. 2566
- 11.00 น. พิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
.
วันจันทร์ที่ 25 ธ.ค. 2566
- 11.00 น. พิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- 19.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
.
วันอังคารที่ 26 ธ.ค. 2566
- 09.30 น. พิธีทางศาสนาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
- 11.00 น. พิธีมอบร่างให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แกลลอรี่