รัฐบาลแก้ไขปัญหาที่ทำกินในเขตอุทยานฯ ให้ "คน" อยู่กับ "ป่า" อย่างยั่งยืน

5 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

จากความร่วมมืออันดีระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ ภาคประชาชน และภาควิชาการ คือ คณะทำงาน CMU Model โดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิดเป็น #กฎหมายอุทยานฯปี2562 เปิดโอกาสให้ "คนอยู่ร่วมกับป่าได้" และนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสต์ไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาจากการเผาป่า โดยเฉพาะในเขตอุทยานฯ ภาคเหนือ ภายใต้การสนับสนุนจากภาควิชาการที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน จากการยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และสำคัญที่สุด คือ ประชาชนในแต่ละพื้นที่ สร้างพื้นที่นำร่องสู่การเปลี่ยนแปลงของอุทยานฯ ทั่วประเทศในที่สุด

กฎหมายอุทยาน ฯ ปี 2562 เป็นก้าวสำคัญในการเปิดประตูให้เกิดโครงการพัฒนาต่างๆ ที่จะช่วยยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีคที่จะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน และสำคัญที่สุด คือ ประชาชนในแต่ละพื้นที่เอง กระบวนการต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อที่แผนพัฒนาต่างๆ จะประสบผลสำเร็จได้จริงอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจาก

สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี  https://www.pmdu.go.th/nationalpark/

ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  https://www.facebook.com/ACAirCMU/

ข้อมูลโดย : https://www.pmdu.go.th/nationalpark/
แกลลอรี่