ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ

10 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ อาจารย์พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยชมรมนักศึกษาเกษตร มช. รุ่น 8, ศูนย์ RCSD คณะสังคมศาสตร์, ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลาสำโรงวัฒนา วัดปราสาท จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2564 
แกลลอรี่