นศ.กายภาพบำบัด มช. ร่วมกับนศ.บริหารธุรกิจ คว้ารางวัล High Market Potential ในงาน MEDCHIC Health Hackathon 2024

11 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวนิชานันต์ เก่งเดชา นางสาวภุมรีรัตน์ บุญจันทร์ นักศึกษาปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาตรี สาขากายภาพภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายภานุวิชญ์ พยาวัง นายพชร วงศ์สุรวณิชย์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล High Market Potential ในการนำเสนอผลงาน เรื่อง Balance-D ชุดอุปกรณ์วัดการทรงตัวและประเมินความเสี่ยงต่อการล้ม ในงาน MEDCHIC Health Hackathon 2024 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดโดยย่านนวัตกรรมการแพทย์ SMID ณ โรงแรมแบมบุรี บูติค รีสอร์ต เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2567
แกลลอรี่