คณะเทคนิคการแพทย์ ออกบริการชุมชน ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน จังหวัดลำพูน

18 มกราคม 2562

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกให้บริการวิชาการชุมชน ในโครงการ รณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับประชาชน ตำบลศรีบัวบาน ประจำปี 2562 โดยตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัด แก่ประชาชนในตำบล ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561
แกลลอรี่