คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 6 อัตรา

10 มิถุนายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 อัตรา หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2563

1) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130085
2) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130090 และ E130086
3) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E130091
4) ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> http://ams.cmu.ac.th/recruitment/emp/indextuser.phpแกลลอรี่