วิศวฯ มช. จับมือ Hitachi Energy หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

3 พฤศจิกายน 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ และคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชริน ศรรรัตนาวิชัยกุล ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากบริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ ตำแหน่ง Country Managing Director พร้อมด้วย ดร.ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล ตำแหน่ง Director & Vice President ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ หอเกียรติยศ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการจัดทำความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้าน Energy Transition และ Supporting Students เช่น การฝึกงานของนักศึกษา สหกิจศึกษา และมอบชุดสาธิตประกอบการสอน
แกลลอรี่