อาจารย์อาวุโสคณะพยาบาลศาสตร์ มช. มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

4 มกราคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิพร บุญกล้า อาจารย์อาวุโส คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานรับมอบ ณ ร้านบุญคาเฟ่ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 มกราคม 2567

แกลลอรี่