บรรยากาศชาว มช. ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ให้เลือด = ให้ชีวิต ณ ลานอะตอม วิทยา มช.

8 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

     วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการรับบริจาคโลหิต ณ ลานอะตอม ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมแบ่งปันน้ำใจ ให้เลือด = ให้ชีวิต กันอย่างคึกคัก
แกลลอรี่