โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

24 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานต่างๆ ให้สำเร็จ และประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน มอบรางวัลฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
แกลลอรี่