“มุ้งกรองฝุ่น” PM2.5 แบบ DIY สำหรับผู้ป่วยติดเตียง

5 มีนาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

“มุ้งกรองฝุ่น” PM2.5 แบบ DIY สำหรับผู้ป่วยติดเตียง
.
อาจารย์นักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนา “มุ้งกรองฝุ่น” สำหรับผู้ป่วยติดเตียง นำต้นแบบทดสอบการใช้งานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขท่าผา อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่
.
“มุ้งกรองฝุ่น” สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้เป็นอย่างมาก จากการทดสอบฝุ่น PM2.5 ภายนอกมุ้งวัดได้ 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หลังจากติดตั้งพัดลมและไส้กรองฝุ่น แบบ DIY สามารถลดฝุ่น PM2.5 เหลือ 8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยหลักการนำเอาอากาศดีที่ผ่านการกรองแล้วเข้าไปดันภายในมุ้ง ไม่ให้อากาศไม่ดี ลอดเข้ามา ตามหลักการของการทำห้อง Positive Pressure ด้วยต้นทุนทั้งหมดประมาณ 1,500 บาท
.
โดยจะมีการขยายผลนำไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเสี่ยงตามบ้าน และชุมชนต่างๆ ในอำเภอแม่แจ่ม ภายโครงการขับเคลื่อนการรู้รับปรับตัวสู้ฝุ่นควัน พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดย ผศ.ดร. พลภัทร เหมวรรณ GistNorth คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
“มุ้งกรองฝุ่น” ออกแบบและพัฒนาโดย ผศ.ดร. ยศธนา คุณาทร และ ผศ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับชม มุ้งกันฝุ่นควัน PM 2.5 จากThaiPBS North ได้ที่ https://www.facebook.com/tpbsnorth/videos/543437703114313/ 


"มุ้งสู้ฝุ่น" จากงานทดลองสู่การสร้างพื้นที่ปลอดฝุ่นทำเองได้ ที่มา  สํานักข่าวไทย TNAMCOT https://www.youtube.com/watch?v=u7DF1Aml53Y

.
#CMUmodel #มุ้งกรองฝุ่น #ฝุ่นควัน #pm2.5 #CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG3 #CMUSDG10 #CMUSDG13 #CMUSDG17

แกลลอรี่