ดร. ชโยดม มณีโชติ จากศูนย์CERT Center คณะแพทย์ฯ มช. คว้ารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

11 มีนาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ดร. ชโยดม มณีโชติ จาก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ (CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ผลของตัวยับยั้งการฟิชชันและตัวกระตุ้นการฟิวชันของไมโทคอนเดรียต่อการทำงานของหัวใจในหนูปกติและหนูอ้วนที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่” โดยผลงานวิจัยเรื่องนี้มี ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ร่วมกับการมีภาวะอ้วนจะสัมพันธ์กับการบาดเจ็บของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจแย่ลงในที่สุด โดยมีสาเหตุมาจากการเสียสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรียในหัวใจ การรักษาด้วยตัวปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรีย ประกอบด้วยตัวยับยั้งการฟิชชันและตัวกระตุ้นการฟิวชัน สามารถช่วยลดปริมาณการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ รวมถึงช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจที่เกิดการบาดเจ็บจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วมีเลือดกลับมาเลี้ยงใหม่ร่วมกับการมีภาวะอ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยนี้ยังเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาด้วยตัวปรับสมดุลไดนามิกของไมโทคอนเดรียถูกให้ในช่วงเวลาต่างๆ ขณะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เนื่องจากปกติแล้วผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะได้รับการรักษาภายหลังจากมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปแล้ว โดยผลงานชิ้นนี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตและรักษาผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในทางคลินิกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดย ดร. ชโยดม มณีโชติ ได้เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 มี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานวันนักประดิษฐ์ และมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 -2565 ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

แกลลอรี่