รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 8,000 ชิ้น จาก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยยูนนาน

8 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 8,000 ชิ้น จาก วิทยาลัยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยยูนนาน นำโดย Mr. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน พร้อมด้วยคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยยูนนาน เป็นมหาวิทยาลัย ผู้แทนมหาวิทยาลัยเป็นผู้มอบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่